Hvad er coaching?

Coaching er en kreativ og tankevækkende dialogform hvor en coach hjælper en fokusperson med at forløse sit potentiale gennem et partnerskab. Coaching adskiller sig fra terapi ved at været rettet mod fremtiden og tager sit afsæt i fokuspersonens egne mål og har fokus på at omsætte indsigt til handling.

Coaching kan særligt hjælpe dig med:

  • Forandringer: Når du står over for eller midt i personlige eller organisatoriske forandringer
  • Travlhed og pres: Hvis du føler dig overvældet, presset eller stresset
  • Motivation: Når du har brug for at motivere dig selv eller dine medarbejdere
  • Karriereovervejelser eller -skift: Når du ønsker at skifte spor og udforske din karrierevej
  • Større livsbeslutninger:  Når du har brug for udsyn, afklare dine værdier og tænke kreativt
  • Svære samtaler: Når du skal håndtere vanskelige samtaler
  • Udvikling af dit lederskab: At udvikle din rolle og tage lederskab på din måde


Hvordan fungerer det?

Som coach tilbyder jeg en rum hvor du kan arbejde med det der er allervigtigst for dig. I coaching er det dig der er eksperten og det er min rolle at guide dig til at finde den løsning der er rigtig for dig ved at lytte, spørge og udfordre dig. Det er dig der vælger fokus for samtalen og det vi taler om er fortroligt

Hvad kan du forvente?

Format
En coaching samtale varer ca. 1 time. Vi starter typisk med at checke ind på hvor du er i forhold til dit overordnede mål. Herefter tager vi fat i det emne som du gerne vil have fokus på og aftaler hvad det er du gerne vil have ud af dagens session. Undervejs, og hvis relevant, vil jeg introducere forskellige digitale værktøjer der kan understøtte din udvikling.

Hvordan bliver du mødt?
Jeg arbejder ud fra ICF etiske retningslinjer og kernekompetencer.
Dvs. at du bl.a. kan forvente fuld fortrolighed, en klar ramme og at jeg er fuld og helt nærværende. Det betyder også at jeg har en dyb, grundlæggende respekt og tro på at du kan lykkedes med det du sætter dig for og at du undervejs kan forvente min støtte og anerkendelse af det der er er vanskeligt.

Hvad kan du forvente at opnå?
Efter en session vil du have større klarhed om dine mål, samt nye perspektiver, strategier og planer for hvordan du vil komme videre med dem. Ofte også udmøntet i en konkret plan for hvordan du kommer videre. Hvis du ønsker det kan jeg også hjælpe med følge op på det du forpligtiger dig til i de efterfølgende sessioner. Du vil også opleve en skærpet bevidsthed der kan hjælpe dig med at forblive forankret, selvsikker og modig.

Scroll to Top